• Menu
  • Menu

Zásady ochrany osobních údajů

V tomto dokumentu najdete informace o ochraně osobních údajů poskytnutých návštěvníky na webových stránkách https://lazytrip.eu.

Pokud jste naším návštěvníkem, odběratelem novinek nebo zákazníkem, poskytujete nám své osobní údaje. My vaše údaje zpracováváme a odpovídáme za jejich zabezpečení a ochranu v souladu s Nařízením 2016/679 a GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů), které je platné od 1. 7. 2021. Níže vás informujeme o podrobnostech ohledně ochrany osobních údajů na tomto webu.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Marek Farda, Sezemínská 2028/1, Praha 13, který provozuje webové stránky https://lazytrip.eu. Správce vaše osobní údaje spravuje a určuje, za jakým účelem budou zpracovávány. Pokud chcete správce kontaktovat, učiňte tak na e-mailové adrese udaje@lazytrip.eu

Jaké osobní údaje zpracováváme a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje zejména pro zkvalitnění obsahu stránek a poskytnutí služeb. Jednotlivé důvody pro zpracování:

Emailové kampaně a newsletter

E-mailem zasíláme novinky a e-booky. Zpracováváme vaše osobní údaje (e-mail a jméno), na co v newsletteru klikáte a jaké typy nejčastěji otevíráte, abychom pro vás mohli lépe vybrat obsah, který vás zajímá. Pokud jste naším zákazníkem, zasíláme vám novinky z důvodu oprávněného zájmu, po dobu 5 let od uskutečnění objednávky. Jestliže nejste zákazníkem, zasíláme vám newslettery na základě vašeho souhlasu přihlášením k odběru.

Poskytování služeb, plnění smlouvy, vedení účetnictví

Pokud jste náš zákazník, zpracováváme vaše osobní údaje nezbytné pro plnění smlouvy a evidenci daňových dokladů. Rozsah zpracovaných osobních údajů je: e-mail, jméno, příjmení, adresa (v případě prodeje podnikateli také IČ, DIČ) a číslo účtu.

Vaše osobní údaje jsou uchovány po dobu délky promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jiné lhůty.

Cookies

Cookies jsou textová data, která slouží k zaznamenání vašeho chování na webových stránkách, jsou důležité pro správné fungování stránek a dále jsou zpracovány pro marketingové účely. Díky použití cookies pro měření návštěvnosti webových stránek a jejich následné přizpůsobení vám můžeme nabídnout lepší služby. Používání a ukládání Cookies můžete zakázat, pokud provedete příslušné nastavení v prohlížeči.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme vaše osobní údaje pomocí technických a organizačních opatření (užívání hesel) proti ztrátě, zničení, přístupu, úpravě nebo šíření neoprávněnými osobami. Na stránkách je použita šifrovaná komunikace (protokol https) a software je pravidelně aktualizován.

Předání osobních údajů třetím osobám

Pro zajištění zpracovatelských operací spolupracujeme s těmito poskytovateli:

  • MailPoet– e-mailová komunikace a newslettery
  • Akismet – antispamová kontrola
  • Facebook – FB Pixel
  • Google – Google Analytics

Předávání dat mimo Evropskou unii

Vaše data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte právo na:

  • právo na informace: Toto právo je naplněno tímto dokumentem.
  • právo na přístup: Můžete nás kdykoliv vyzvat a my vám do 30 dnů doložíme, jaké údaje o vás zpracováváme a proč.
  • právo na opravu a doplnění: Pokud se něco ve vašich údajích změní, máte právo na jejich opravu a doplnění.
  • právo na omezení zpracování: Máte právo žádat omezení rozsahu zpracovaných osobních údajů nebo omezit účel jejich zpracování.
  • právo na výmaz: Můžete nás kdykoliv vyzvat, pokud chcete svoje osobní údaje vymazat z našeho systému, učiníme tak do 30 dnů. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, tyto osobní údaje tedy smazat nemůžeme po dobu trvání zákonné lhůty – například pro evidenci daňových dokladů.

Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím kontaktujte nás na e-mailu info@lazytrip.eu.

Máte také právo na stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte,  že s vašimi údaji nenakládáme v souladu se zákonem. Budeme rádi, pokud nás předem kontaktujete, abychom mohli případné pochybení napravit.

Odhlášení z odběru newsletteru a obchodních sdělení

Pokud jste naším zákazníkem, zasíláme vám novinky z důvodu oprávněného zájmu. Jestliže nejste zákazníkem, zasíláme vám newslettery na základě vašeho souhlasu přihlášením k odběru. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat kliknutím na odhlašovací link v každém newsletteru nebo zprávou na výše uvedené e-mailové adrese.

Mlčenlivost

Jsme povinni zachovávat mlčenlivost o vašich osobních údajích a také o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo vaše osobní údaje. Mlčenlivost trvá i po ukončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady ochrany osobních údajů platí od 1.7.2021.